Ali veste, kaj je ofiranje, štelnga, trjančenje, tepežkanje, šranga, kožuhanje, jajčarija,  likof?  Vse to in še več lahko izveste v najini raziskovalni nalogi o običajih v Šmartnem ob Paki.

Za izdelavo raziskovalne naloge Spoznajmo običaje v 20. stoletju v Šmartnem ob Paki sva se odločili, ker bi radi bolje spoznali življenje ljudi v preteklosti in njihove običaje; hkrati želiva ohraniti avtentične običaje in jih na zanimiv način predstaviti bralcem te naloge, obiskovalcem na spletni strani obicajiobpaki.si, turistom ter domačinom. Zadali sva si cilj, da s pomočjo ankete ugotoviva, koliko in katere običaje poznajo ter ohranjajo Šmarčani. Naredili sva sobo pobega ali escape room Skrivnost običajev, skozi katero lahko stari in mladi spoznavajo običaje v življenju Janeza Šmarškega. Seveda soba pobega ni samo učenje, ampak tudi zabava, logično razmišljanje in povezovanje že pridobljenih znanj. Sobo pobega je obiskalo več mlajših, ugotovili pa sva, da je večina starejših ne pozna. Postavljene hipoteze sva preverili s pomočjo anket in intervjujev.  Ugotovili sva, da starejši občani poznajo več običajev kot mladi, si jih pa želijo spoznati tudi ti. Večina najinih anketirancev se zavzema za ohranitev običajev, ker se jim zdijo pomembni in so del narodove identitete. Najini intervjuvanci so imeli v svoji mladosti najraje običaje v prazničnem decembru, ki so še danes živi, pa naj bo Miklavž, Božiček, Dedek Mraz ali tepežkanje.

Meniva, da je ključ naše prihodnosti v preteklosti, zato sva veseli, da sva tudi sami s pomočjo starejših pripomogli k avtentični ohranitvi običajev, saj so le-ti naša dediščina, ki jo je treba ohranjati. Na nas in vas pa je, da poskrbimo, da ne potonejo v pozabo.