Kristjani večer pred 6. januarjem pokadijo s kadilom ter z blagoslovljeno vodo poškropijo domove. Na vrata s kredo napišejo letnico tekočega leta in prve črke sv. treh kraljev Gašperja, Miha in Boltežarja (Ovsec, 1992, str. 88). Na dan sv. treh kraljev jedo božični kruh, ki ga dajo tudi živini. »V Sloveniji so hodili tudi ″trikraljevi″ koledniki, ki izhajajo iz srednjeveškega bogoslužja«.